بهترین جراح دندان و دندانپزشک

دکتر امیر عباس علیزاده جراح و دندانپزشک، دارای دکتری دندانپزشکی از هند 

در زیر رزومه کاری ایشان را ملاحظه می فرمایید:

دکتری دندانپزشکی هند                           سال 1995

دکتری دندانپزشکی ایران                         سال1376

فلوشیپ ایمپلنت آکادمی ایمپلنت آمریکا             سال 2008

گواهی ایمپلنت 1384                  Biohorizion آمریکا 

گواهی ایمپلنت OsteoCare   1384                 انگلستان

گواهی ایمپلنت   Bicon                        1385 آمریکا

گواهی ایمپلنت GMI                            1384 اسپانیا

گواهی ایمپلنت ITI                               1384آمریکا

گواهی ایمپلنت Tiologic                 1386       آلمان

گواهی ایمپلنت IDI                              1386فرانسه

گواهی ایمپلنت EuroTeknika           1387      فرانسه

گواهی ایمپلنت MDI                      1384       آمریکا

گواهی ایمپلنت TBR                           1385   فرانسه

گواهی ایمپلنت Sargon                 2008        آمریکا

گواهی ایمپلنت  1388             Implant Direct  آمریکا

گواهی ایمپلنت  1389                         USIntel آمریکا

گواهی ایمپلنت   1389   GMI Official Instructor اسپانیا

گواهیUSIntel Official Instructor       1390   آمریکا

گواهی  1390       Sargon Official Instructor آمریکا 

گواهیSTERRNGOLD                        1394  آمریکا

گواهی   1390                                RITTER آلمان

گواهی SWISS TRI                          1392 سوئیس

گواهی  1393    OFFICIAL INSTRUCTOR TRIسوئیس

گواهی MIS USA IMPLANT                 1385  آمریکا

دکتر امیر عباس علیزاده یکی از بهترین متخصصان و جراحان دندان بوده و تخصص اصلی ایشان ایمپلنت دندان می باشد. ایشان با تخصص خود در حال حاظر به یکی از بهترین جراحان و دندانپزشکان کشور تبدیل شده اند و مصاحبه های زیادی با ایشان در سیما انجام گردیده که در صفحه ویدئوها می توانید بخش هایی از آنها را مشاهده نمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت سرشار کلینیک می باشد.