1395/09/30 14:40

مزایای ایمپلنت بن لول

لبه پروتز زیر لثه قرار میگیرد و پایه فلزی دیده نمی شود

گیر غذایی وجود ندارد یا میزان آن کمتر است

ایمپلنت تیشو لول مماس با لثه قرار میگیرد قسمتس که درون استخوان وارد می شود بلاست شده و اسید شور است و قسمتی که در بین لثه میماند صیقلی و ماشین شده است .

منابع :نوشته شده توسط دکتر امیر عباس علیزاده
دکتر امیر عباس علیزاده

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت سرشار کلینیک می باشد.