1395/09/30 14:36

اجزای تشکیل دهنده ایمپلنت

ریشه ( فیکسچر)

تاج   (آباتمنت )

کاور اسکرو

هیلینگ آباتمنت یا Gingival Former

پیچ اتصال آباتمنت به فیکسچر

قطعات اتصال ریشه به دست دندان locator /ball & socket

پلاستیک آباتمنت برای ساخت آباتمنت با اشکال خاص و دلخواه

ایمپریشن کوپینگ به دو شکل open and close

فیکسچر آنالوگ
منابع :نوشته شده توسط دکتر امیر عباس علیزاده
دکتر امیر عباس علیزاده

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت سرشار کلینیک می باشد.